Về chúng tôi

  • about

Về chúng tôi

  • quản trị viên
  • Bình luận)

LONG JUN là một công ty tập đoàn với 8 nhà máy có trụ sở tại Trung Quốc. Từ nguyên liệu thô đến sản phẩm cuối cùng. Chúng tôi có một dây chuyền sản xuất quy trình đầy đủ cho túi phân hủy sinh học, bộ đồ ăn bằng bột ngô và bộ đồ ăn bằng mía. Sản phẩm của chúng tôi được bán trong chuỗi cửa hàng 6000 tại Trung Quốc. và chúng tôi cung cấp cho hơn 300 công ty thực phẩm ở Trung Quốc.

Khách hàng của chúng ta

logo
Yêu cầu Đối với Bảng giá